Výroba technických a konfekčních tkanin

 

 

Tkanina určená k výrobě textilních konstrukcí sloužících k zapažování stropů nebo boků důlních děl (náhrada dřevěného bednění).
Tkanina se sníženou hořlavostí má v příčném směru vytvořeny pravidelně se opakující dutiny, které slouží k nasunutí ocelových tyčí.
tkanina mí vetkanou síť z kovových vláken ke svedení elektrostatického náboje.
tkanina splňuje náročné požadavky pro použití v podzemí z hlediska mechanických parametrů, hořlavosti a antistatiky.

Polypropylenové fibrilované pásky nebo multifilamentního vlákna ve hmotě upravené retardéry hoření na bázi organických sloučenin bromu a Sb2O3.

  • Plošná hmotnost 250 g/m2
  • pevnost osnova 2 000 N
  • Pevnost útek 1 500 N
  • Tažnost osnova 15 %
  • Limitní kyslíkové číslo min. 27
  • Plocha od kovové sítě max, 50 cm2
  • Šířka tkaniny 115 - 160 cm
  • Délka návinu na roli max. 100m


doplnit text

 

Čedičové vlákna   ---  Výroba pásků a fólií  ---   Služby