Zpracování nekonečných čedičových vláken do technických výrobků

 

Charakteristika
čedičových vláken
Ukázky výrobků
Bezpečnostní list

 

 

Bezpečnostní list – čedičová vlákna a výrobky z nich

 

Podle dosavadních znalostí vědy, čedičový materiál je při běžném styku zdravotně nezávadný.
Matriál je chemicky stálý a je určený pro technické použití.
Ze základního materiálu se samovolně neuvolňují žádné škodlivé látky.
Výrobky z tohoto materiálu splňují normu odolnosti proti hoření DIN 4102, třída A2, B1.
Při jejich likvidaci není potřeba žádná zvláštní opatření a je možno bez rizika skládkovat.

 

Hygienická nezávadnost při zpracování a používání

 

Při kontaktu je nutno dodržovat základní hygienické předpisy, může dojít k mechanickému podráždění pokožky, očí i horních cest dýchacích. Toto podráždění se nepovažuje za alergickou reakci a při dodržování pracovních instrukcí je možno se těmto mechanickým účinkům vláken čediče vyhnout. Podrážděná pokožka se následně ošetřuje běžnými krémy.

 

Vliv čedičových vláken na zdraví

 

Čedičová vlákna jsou ve formě nekonečných vláken, průměr těchto vláken je 9-13 µm, tento průměr se dále neztenčuje ani při jejich zpracování a také se podélně neštěpí.

Čedičová vlákna vyráběná ve formě nekonečných vláken nejsou zdraví škodlivá, čedičová vlákna nejsou ani fibrogenní, ani karcinogenní. Minimální průměr těchto vláken je 9 µm, tj. průměr, který se neztenčuje ani při jejich zpracování. Vlákna s těmito rozměry nemohou být jako nebezpečná vdechována a podle mezinárodního hodnocení nepatří tedy mezi nebezpečné materiály. Obecně se uvádí, že vlákna se stávají nebezpečnými, když jsou vdechována hluboko do plic, a to se děje u vláken menších než 3 mikrometry. Mechanické podráždění pokožky, očí nebo horních cest dýchacích se nepovažuje za alergickou reakci a dodržováním pracovních instrukcí je možno se těmto mechanickým účinkům vláken účinně vyhnout.

Nekonečné basaltové vlákno není obsaženo v současných ani připravovaných seznamech škodlivých látek pro země EU.


Čedičové vlákna   ---  Výroba pásků a fólií  ---   Služby  ---   Investice